ประกาศเชิญชวน รายการเตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่20-27 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์-จำนวน-1-เตียง-4000000.pdf - (18 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่