ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตีวงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562

เตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์-1เตียง-4000000.pdf (11 downloads) เตียงผ่าตัดสำหรับออรืโธปิดิกส์-จำนวน-1-เตียง-4000000.pdf (9 downloads) เตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์-จำนวน-1-เตียง-3970000.pdf (11 downloads)