ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ LED และมีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับ จำนวน 4 ชุด ภายในวงเงิน 2,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562

ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ-LED-และมีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับ-จำนวน-4-ชุด-2800000.pdf (7 downloads) ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ-LED-ฯ-จำนวน-4-ชุด-2800000.pdf (9 downloads) ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ-LED-และมีระบบป้งกันการดูดน้ำย้อนกลับ-จำนวน-4-ชุด-2800000.pdf (8 downloads)