ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ LED และมีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับ จำนวน 4 ชุด ภายในวงเงิน 2,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ-LED-และมีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับ-จำนวน-4-ชุด-2800000.pdf - (24 download)

ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ-LED-ฯ-จำนวน-4-ชุด-2800000.pdf - (27 download)

ยูนิตทันตกรรมพร้อมโคมไฟ-LED-และมีระบบป้งกันการดูดน้ำย้อนกลับ-จำนวน-4-ชุด-2800000.pdf - (33 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่