ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 1,840,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงฯ-จำนวน-2-ชุด-1840000.pdf - (24 download)

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาฯ-จำนวน-2-ชุด-1840000-1.pdf - (20 download)

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล-จำนวน-2-ชุด-1840000-1.pdf - (30 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่