ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 1,840,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงฯ-จำนวน-2-ชุด-1840000.pdf (8 downloads) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาฯ-จำนวน-2-ชุด-1840000-1.pdf (6 downloads) กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล-จำนวน-2-ชุด-1840000-1.pdf (12 downloads)