ประกาศเชิญชวน รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 1,840,000 บาท ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล-จำนวน-2-ชุด-1840000-2.pdf - (21 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่