ประกาศเชิญชวน รายการ โทรทัศน์แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง และอุปกรณ์บริหารจัดการคอนเท็นและบริหารจัดการช่องสัญญาณทีวี จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 รายการ

โทรทัศน์แอลอีดีทีวี-ขนาดไม่น้อยกว่า-40-นิ้ว-จำนวน-100-เครื่อง-และอุปกรณ์ฯ-1-ชุด-2000000.pdf (14 downloads)