ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวีดีทัศน์รองรับภาพความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณฯ-จำนวน-2-ชุด-10000000.pdf - (23 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่