ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวีดีทัศน์รองรับภาพความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562

ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณฯ-จำนวน-2-ชุด-10000000.pdf (16 downloads)