ประกาศเชิญชวน รายการ ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวีดีทัศน์รองรับภาพความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562

ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณฯ-จำนวน-2-ชุด-10000000-1.pdf (17 downloads)