ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 1,680,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000.pdf - (29 download)

ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000.pdf - (25 download)

ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000-1.pdf - (28 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่