ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000.pdf - (17 download)

ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000.pdf - (22 download)

ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000-1.pdf - (15 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่