ร่างขอบเขตของงาน รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม-ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-2-เตียง-4000000.pdf - (23 download)

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม-ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-2-เตียง4000000.pdf - (25 download)

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-2-เตียง-4000000.pdf - (26 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่