ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2562 จำนวน 1 แผน

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานอธิการ

วันที่ประกาศ : 25-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยา-จำนวน-2-ชุด-847440.pdf - (29 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่