ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน-จำนวน-1-เครื่อง-1800000.pdf - (19 download)

เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน-จำนวน-1-เครื่อง-1800000-1.pdf - (18 download)

เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน-จำนวน-1-เครื่อง-1800000-2.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่