ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2562

เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน-จำนวน-1-เครื่อง-1800000.pdf (13 downloads) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน-จำนวน-1-เครื่อง-1800000-1.pdf (13 downloads) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน-จำนวน-1-เครื่อง-1800000-2.pdf (12 downloads)