ประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และขอรับเอกสารได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

 

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่