ร่างประกาศ-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (5 เดือน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 06-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศร่าง-จ้างเหมาทำความสะอาด (5 เดือน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่