ประกวดราคาจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED)พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ รวม 9,399 หลอด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.co.th ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันเสนอราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเวลาราชการ

ไฟล์แนบ