ประกาศเชิญชวน รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรม ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดสัลยกรรมระบบไฟฟ้า-จำนวน-2-เตียง-4000000.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่