ประกาศเชิญชวน รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรม ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2562

เตียงผ่าตัดสัลยกรรมระบบไฟฟ้า-จำนวน-2-เตียง-4000000.pdf (15 downloads)