ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 04-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงฯ-จำนวน1-เครื่อง-1800000.pdf - (58 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่