ประกาศเชิญชวน รายการชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 ชุด (1,000,000) ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000.pdf - (24 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่