ประกาศเชิญชวนรายการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,353,430.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนล้างเครื่องปรับอากาศ.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่