ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,353,430.00 บาท ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างล้างเครื่องปรับ.pdf - (34 download)

ราคากลาง.pdf - (20 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่