ประกาศเชิญชวนรายการจ้างเหมาเปลี่ยนเบรคเกอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก(MBD) จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,172,228.40 บาท

ประกาศเชิญชวนเบรกเกอร์.pdf (13 downloads)