ประกาศเชิญชวนรายการจ้างเหมาเปลี่ยนเบรคเกอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก(MBD) จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,172,228.40 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนเบรกเกอร์.pdf - (14 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่