ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) ชั้นใต้ดิน อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,172,228.40 บาท ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

ประกาศร่างประกวดาราคาเบรคเกอร์.pdf (26 downloads)