ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือพร้อม 4 หัวตรวจจำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2562

เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ-จำนวน-1-ชุด-3500000.pdf (26 downloads) เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือฯ-1-ชุด-3.5ลบ.pdf (13 downloads) เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ-1-ชุด-3.5ลบ.pdf (12 downloads)