ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือพร้อม 4 หัวตรวจจำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ-จำนวน-1-ชุด-3500000.pdf - (33 download)

เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือฯ-1-ชุด-3.5ลบ.pdf - (16 download)

เครื่องตรวจหัวใจและเส้นเลือดสำหรับเด็กด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ-1-ชุด-3.5ลบ.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่