ประกาศเชิญชวน รายการ ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,680,000 บาท ระหว่างวันที่7-14 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดผ่าตัดพื้นฐานประดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000.pdf - (19 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่