ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf (4 downloads)

2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์-จำนวน-2-รายการ.pdf (5 downloads)