ประกาศเชิญชวนรายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560-4 ธันวาคม 2560

Scan_Doc0001.pdf (68 downloads)