ประกาศร่างจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (161ล้านบาท)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ร่างประกาศ-จ้างเหมาฯ CT (161 ล้านบาท)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่