ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ

ขอบเขตของงาน-จ้างเหมาทำผ้า-9-รายการ-1738500-บาท.pdf (20 downloads) ราคากลาง-งานจ้างเหมาทำผ้า-9-รายการ-1738500.-บาท.pdf (16 downloads)