ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ขอบเขตของงาน-จ้างเหมาทำผ้า-9-รายการ-1738500-บาท.pdf - (40 download)

ราคากลาง-งานจ้างเหมาทำผ้า-9-รายการ-1738500.-บาท.pdf - (33 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่