ประกาศ เผยแพร่ประชาพิจารณ์ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก.พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ประกาศ : 15-03-2019    ผู้ประกาศ : กฤษกร


ดาวน์โหลด

ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์.pdf - (44 download)

tor ซื้อลิฟท์.pdf - (39 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่