ประกาศเชิญชวนรายการ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 336 รายการ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560-12 ธันวาคม 2560