ประกาศเชิญชวน รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 336 รายการ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 – 12 ธันวาคม 2560

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-11-2017    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0003-6.pdf - (157 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่