ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิิรพยาบาล เลขที่ 1191/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค.62

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด (5 เดือน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่