ประกาศเชิญชวนตู้อบสำหรับให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมที่ปรับระดับไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 2,750,000.00 บาท

ประกาศเชิญชวน.pdf (22 downloads)