ประกาศเชิญชวนตู้อบสำหรับให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมที่ปรับระดับไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 2,750,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่