ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยาพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 847,440 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-25 มีนาคม 2562

ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยา-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-2-ชุด-847440.pdf (28 downloads)