ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยาพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ภายในวงเงิน 847,440 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-25 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 20-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยา-พร้อมติดตั้ง-จำนวน-2-ชุด-847440.pdf - (31 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่