ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหลอดเลือด , อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป , อุปกรณ์ผ่าตัดต้อกระจก , เลนส์แขวนสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาแบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ผ่าตัดจักษุ

แผนการจัดซื้อ-วัสดุ-อุปกรณ์-ผ่าตัด.pdf (31 downloads)