ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหลอดเลือด , อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป , อุปกรณ์ผ่าตัดต้อกระจก , เลนส์แขวนสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาแบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ผ่าตัดจักษุ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อ-วัสดุ-อุปกรณ์-ผ่าตัด.pdf - (52 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่