ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 2,599 รายการ

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาด-2.pdf - (257 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่