ประกาศผู้ชนะรายการ ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวิดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวีดีทัศน์รองรับภาพความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด

ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวิดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณฯ-จำนวน-2-ชุด-9930000.pdf (15 downloads)