ประกาศผู้ชนะรายการ ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวิดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวีดีทัศน์รองรับภาพความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-02-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวิดีทัศน์พร้อมชุดประมวลสัญญาณฯ-จำนวน-2-ชุด-9930000.pdf - (30 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่