ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร แบบสองประตู จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 8,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf - (28 download)

ขอบเขตของงานเครื่องนึ่ง.pdf - (28 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่