ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (161ล้าน) เลขที่ 1287/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวด-จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ (161 ล้าน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่