จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูง จำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-11-2017    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างฯเครื่องใส่แร่

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่