ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

 

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร