ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 990,000 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์ฯ-จำนวน-1-ชุด-990000.pdf - (27 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่