ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 5,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560-4 ธันวาคม 2560

Scan_Doc0001-1.pdf (69 downloads)