ประกาศร่าง รายการตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่ม จำนวน 2 ตู้ ภายในวงเงิน 1,380,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่ม-จำนวน-2-ตู้-1380000.pdf - (23 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่