ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการรถบรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน จำนวนเงิน 1,150,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562

ประกาศร่างรถบรรทุกเล็ก.pdf (18 downloads)