ประกาศเชิญชวนรายการรถบรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน จำนวนเงิน 1,150,000.00 บาท

ประกาศเชิญชวนรถบรรทุกเล็ก.pdf (9 downloads)