ประกาศเชิญชวนรายการรถบรรทุกเล็กเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน จำนวนเงิน 1,150,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวนรถบรรทุกเล็ก.pdf - (22 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่