ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ แบบซีอาร์มสำหรับใช้งานด้านศัลยกรรมกระดูกส่วนรับภาพขนาด 9 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 4,800,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2560

Scan_Doc0001.pdf (75 downloads)