ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร แบบสองประตู จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 8,400,000.00 บาท

Scan0002.pdf (16 downloads)