ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร แบบสองประตู จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 8,400,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0002.pdf - (19 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่