ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเตียงรับผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 12 เตียง จำนวนเงิน 2,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศร่างเตียงรับผู้ป่วย.pdf - (28 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่